Təlimlər

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. MODUL 2
Bitib

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. MODUL 2

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. SEMİNAR
Bitib

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. SEMİNAR

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. WORKSHOP
Bitib

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. WORKSHOP

GOOD CLİNİCAL PRACTİCE- ETİBARLI KLİNİK TƏCRÜBƏ
410 AZN

GOOD CLİNİCAL PRACTİCE- ETİBARLI KLİNİK TƏCRÜBƏ

Elmi araşdırmaların aparılması üzrə təlim+SPSS
250 AZN

Elmi araşdırmaların aparılması üzrə təlim+SPSS

Good Clinical Practice- Etibarlı Klinik Təcrübə
Bitib

Good Clinical Practice- Etibarlı Klinik Təcrübə

ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK  VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏEDİLMƏSİ. MODUL 2
0 AZN

ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏED...

ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK  VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏEDİLMƏSİ. MODUL 1
0 AZN

ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏED...

Patogenetik müalicəsi  olan orfan və neyrodegenerativ xəstəlİklərin dİaqnostik alqoritmi
Bitib

Patogenetik müalicəsi olan orfan və neyrodegenerativ xəstəlİkl...

Test Event By Admin
10 AZN

Test Event By Admin

5. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI DAĞINIQ SKLEROZ KONQRESİ
Bitib

5. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI DAĞINIQ SKLEROZ KONQRESİ

UŞAQLARDA GENETİK XƏSTƏLIKLƏRIN ERKƏN AŞKARLANMASI VƏ DİAQNOSTIKASI. KLİNİKİ HALLARIN TƏHLİLİ
Bitib

UŞAQLARDA GENETİK XƏSTƏLIKLƏRIN ERKƏN AŞKARLANMASI VƏ DİAQNOSTI...

NEVROLOGİYADA KƏSKİN VƏZİYYƏTLƏR: MODUL 3. KƏSKİN HƏRƏKƏT POZUNTULARI VƏ MODUL 4. KƏSKİN KOQNİTİV POZUNTULARI
Bitib

NEVROLOGİYADA KƏSKİN VƏZİYYƏTLƏR: MODUL 3. KƏSKİN HƏRƏKƏT POZUN...

NEVROLOGİYA ŞƏNBƏ SEMİNARLARI. EPİSODE IV. MRT NEVROLOQUN PRAKTİKASINDA: NORMA VƏ PATOLOGİYA
Bitib

NEVROLOGİYA ŞƏNBƏ SEMİNARLARI. EPİSODE IV. MRT NEVROLOQUN PRAKT...

Elmi araşdırmaların aparılması üzrə təlim+SPSS
450 AZN

Elmi araşdırmaların aparılması üzrə təlim+SPSS

NEVROLOGİYADA KƏSKİN VƏZİYYƏTLƏR: MODUL 1. HUŞSUZ PASİYENT VƏ MODUL 2. SİNKOPAL VƏZİYYƏTLƏR
Bitib

NEVROLOGİYADA KƏSKİN VƏZİYYƏTLƏR: MODUL 1. HUŞSUZ PASİYENT VƏ M...

UŞAQLARIN İNKİŞAFININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  ÜZRƏ PSİXOLOJİ TESTLƏR.  Good Enough Harris testi
Bitib

UŞAQLARIN İNKİŞAFININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜZRƏ PSİXOLOJİ TESTLƏ...

Good Clinical Practice- Etibarlı Klinik Təcrübə-copy
200 AZN

Good Clinical Practice- Etibarlı Klinik Təcrübə-copy

Nevrologiya Şənbə Seminarları. Epizod III. Bütün tunnel sindromları
70 AZN

Nevrologiya Şənbə Seminarları. Epizod III. Bütün tunnel sindrom...

Good Clinical Practice- Etibarlı Klinik Təcrübə
Bitib

Good Clinical Practice- Etibarlı Klinik Təcrübə

NEVROLOGİYA ŞƏNBƏ SEMİNARLARI. FUNKSİONAL NEVROLOJİ POZULMALAR: NEVROLOGİYA YAXUD PSİXİATRİYA ?
Bitib

NEVROLOGİYA ŞƏNBƏ SEMİNARLARI. FUNKSİONAL NEVROLOJİ POZULMALAR:...