Konfranslar

HƏRƏKƏT POZUNTULARI. MODUL 2
Bitib

HƏRƏKƏT POZUNTULARI. MODUL 2

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ
Bitib

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ

5. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI DAĞINIQ SKLEROZ KONQRESİ
Bitib

5. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI DAĞINIQ SKLEROZ KONQRESİ

OSTEOPOROZ. QLOBALLAŞAN QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİK. İDARƏETMƏYƏ MÜASİR YANAŞMALAR VƏ YENİLİKLƏR. VI VERTEBROLOJİ KONFRANS
Bitib

OSTEOPOROZ. QLOBALLAŞAN QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİK. İDARƏETMƏYƏ M...

İNSULTUN REABİLİTASİYASI. MODUL 1
Bitib

İNSULTUN REABİLİTASİYASI. MODUL 1

SEREBRAL İFLİCƏ MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA
Bitib

SEREBRAL İFLİCƏ MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA

NADİR GENETİK XƏSTƏLİKLƏRƏ MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA
Bitib

NADİR GENETİK XƏSTƏLİKLƏRƏ MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA

İNKİŞAFIN DƏSTƏKLƏNMƏSİ VƏ İZLƏNİLMƏSİ  BEYNƏLXALQ TƏLİM PROQRAMI
Bitib

İNKİŞAFIN DƏSTƏKLƏNMƏSİ VƏ İZLƏNİLMƏSİ BEYNƏLXALQ TƏLİM PROQRA...

EPNS BAKI VİRTUAL KURSU
Bitib

EPNS BAKI VİRTUAL KURSU

“SƏA-na multidissiplinar yanaşma ” nadir xəstəliklərin gününə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransı/ Online
Bitib

“SƏA-na multidissiplinar yanaşma ” nadir xəstəliklərin gününə h...

“SƏA-na multidissiplinar yanaşma” nadir xəstəliklərin gününə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransı/ Canlı
0 AZN

“SƏA-na multidissiplinar yanaşma” nadir xəstəliklərin gününə hə...

Klinisistlərin praktikasında orfan xəstəlikləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransı
Bitib

Klinisistlərin praktikasında orfan xəstəlikləri mövzusunda beyn...

KƏSKİN AĞRI MENECMENTİNİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ/Online
Bitib

KƏSKİN AĞRI MENECMENTİNİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ/Online

KƏSKİN AĞRI MENECMENTİNİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ/Canlı
Bitib

KƏSKİN AĞRI MENECMENTİNİN MÜASİR ASPEKTLƏRİ/Canlı

Tiroid vəzi problemləri: elmi baxışlar və müasir yanaşmalar
Bitib

Tiroid vəzi problemləri: elmi baxışlar və müasir yanaşmalar

3. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi / 2-4 Nisan 2021 – Online
Bitib

3. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi / 2-4 Nis...

Tibbi reabilitasiya: elmi baxışlar və müasir yanaşmalar
Bitib

Tibbi reabilitasiya: elmi baxışlar və müasir yanaşmalar

27th Annual Summit on Neuroscience & Neurological Disorders
Bitib

27th Annual Summit on Neuroscience & Neurological Disorders

International Workshop on Fundamental Techniques in Viral Diseases Diagnostics
Bitib

International Workshop on Fundamental Techniques in Viral Disea...

The International Headache Congress/IHS and EHF joint congress 2021
Bitib

The International Headache Congress/IHS and EHF joint congress...

ATU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktiki Konqres
Bitib

ATU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi-Praktiki Konqres