Haqqımızda

Health & Science Initiatives

Səhiyyə və Elm Təşəbbüsləri Mərkəzi

Health & Science Initiatives olaraq, biz səhiyyə xidmətlərinin transformasiya və təkmilləşdirilməsini həyata keçiririk. Həkimlərə və klinisistlərə daha fəal, produktiv olmalarında, pasiyentlərə isə aldıqları tibbi xidmət əsnasında daha da yaxşı nəticələr əldə edilməsində dəstək göstəririk. Biz həmçinin pasiyentləri öz sağlamlıqlarına nəzarət etmək üçün ən son informasiya texnologiyaları, vasitələr və imkanlarla tanış edirik. Bizim əsas məqsədimiz məhz sağlam pasiyentlər və keyfiyyətli və uğurlu səhiyyə xidmətidir!