BÜTÜN TƏDBİRLƏR

NEVROLOQ PRAKTİKASINDA ARTERİAL HİPERTENZİYA. İDARƏETMƏ.
Bitib

NEVROLOQ PRAKTİKASINDA ARTERİAL HİPERTENZİYA. İDARƏETMƏ.

VESTİBULYAR VERTİQO. PROBLEMİN CARİ VƏZİYYƏTİ
Bitib

VESTİBULYAR VERTİQO. PROBLEMİN CARİ VƏZİYYƏTİ

NEVROLOQ PRAKTİKASINDA ARTERİAL HİPERTENZİYA. İDARƏETMƏ.
Bitib

NEVROLOQ PRAKTİKASINDA ARTERİAL HİPERTENZİYA. İDARƏETMƏ.

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. MODUL 2
Bitib

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. MODUL 2

VESTİBULYAR VERTİQO. PROBLEMİN CARİ VƏZİYYƏTİ
Bitib

VESTİBULYAR VERTİQO. PROBLEMİN CARİ VƏZİYYƏTİ

Beynəlxalq Tibbi və Sağlamlıq Turizmi Sərgisi
0 AZN

Beynəlxalq Tibbi və Sağlamlıq Turizmi Sərgisi

HƏRƏKƏT POZUNTULARI. MODUL 2
Bitib

HƏRƏKƏT POZUNTULARI. MODUL 2

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. SEMİNAR
Bitib

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. SEMİNAR

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. WORKSHOP
Bitib

AĞRILARIN İNTERVENSİON İDARƏ EDİLMƏSİ. WORKSHOP

GOOD CLİNİCAL PRACTİCE- ETİBARLI KLİNİK TƏCRÜBƏ
410 AZN

GOOD CLİNİCAL PRACTİCE- ETİBARLI KLİNİK TƏCRÜBƏ

Elmi araşdırmaların aparılması üzrə təlim+SPSS
250 AZN

Elmi araşdırmaların aparılması üzrə təlim+SPSS

Good Clinical Practice- Etibarlı Klinik Təcrübə
Bitib

Good Clinical Practice- Etibarlı Klinik Təcrübə

3-CÜ AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TİBB İNNOVASİYALARI SƏRGİSİ
0 AZN

3-CÜ AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TİBB İNNOVASİYALARI SƏRGİSİ

ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK  VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏEDİLMƏSİ. MODUL 2
0 AZN

ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏED...

ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK  VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏEDİLMƏSİ. MODUL 1
0 AZN

ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏED...

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ
Bitib

DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ

Patogenetik müalicəsi  olan orfan və neyrodegenerativ xəstəlİklərin dİaqnostik alqoritmi
Bitib

Patogenetik müalicəsi olan orfan və neyrodegenerativ xəstəlİkl...

Test Event By Admin
10 AZN

Test Event By Admin

5. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI DAĞINIQ SKLEROZ KONQRESİ
Bitib

5. BEYNƏLXALQ TÜRK DÜNYASI DAĞINIQ SKLEROZ KONQRESİ

UŞAQLARDA GENETİK XƏSTƏLIKLƏRIN ERKƏN AŞKARLANMASI VƏ DİAQNOSTIKASI. KLİNİKİ HALLARIN TƏHLİLİ
Bitib

UŞAQLARDA GENETİK XƏSTƏLIKLƏRIN ERKƏN AŞKARLANMASI VƏ DİAQNOSTI...

NEVROLOGİYADA KƏSKİN VƏZİYYƏTLƏR: MODUL 3. KƏSKİN HƏRƏKƏT POZUNTULARI VƏ MODUL 4. KƏSKİN KOQNİTİV POZUNTULARI
Bitib

NEVROLOGİYADA KƏSKİN VƏZİYYƏTLƏR: MODUL 3. KƏSKİN HƏRƏKƏT POZUN...