Hörmətli izləyicilərimiz!

21 oktyabr 2023-cü il tarixində Health and Science İnitiatives təşkilatçılıqı ilə ARTERİAL HİPERTENZİYANIN MÜXTƏLİF KLİNİK  VƏZİYYƏTLƏRDƏ İDARƏEDİLMƏSİ. MODUL 2 praktik təlimi keçirilmişdir. 

Tədbirdə 30-ə yaxın tibbin müxtəlif sahələrindən həkimlər - nevroloq, terapeft, ailə həkimi, anestezoloq, pediatr həkimləri iştirak etmişdir.

Tədbirdən görüntüləri sizlərə təqdim edirik:

GALEREYA