Aydan Xasməmmədzadə

BİO

Aydan Xasməmmədzadə ikinci magistr dərəcəsini İtaliyada, Romada koqnitiv sinir elmləri sahəsində əldə edib. Əsas tədqiqat sahəsi, xüsusən də Niemann Pick C1 tipli xəstəliyə əsaslanan neyrodegenerativ xəstəliklərə əsaslanan Sapienza universitetinin neyrobiologiya laboratoriyasında idi. Aydan Xasməmmədzadə Santa Lucia Xəstəxanasında (IRCCs) müxtəlif nevroloji və psixoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrlə işləyirdi. O dövrdə G.Galaty-nin yeni beyin sahələrinin tapılması üzrə tədqiqat qrupunun üzvü, insanın motor fəaliyyətindən məsul idi. İlk magister dərəcəsini klinik psixologiya sahəsində əldə etdikdən sonra, Sankt- Peterburqda psixoanaliz sahəsində təhsilini davam etdirdi. Hal-hazırda HB Güven klinikasında neyropsikoloq və psixoterapevt olaraq çalışır. Əsas iş alətləri psixometrik və neyropsixoloji testlərin vasitəsi ilə idrak qabiliyyətlərini inkişaf etdirmə, psixoloji və koqnitiv qüsurların reabilitasiyasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Koqnitiv Davranış Terapiyası (CBT), Psixoanaliz (klassik və qısa), Katatim imaginativ terapiya ilə işləyir. İlk magistr dövründə Berpa plus psixiatriya xəstəxanasında narkomaniya və alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlarla çalışıb. Buna əsasən magistr tezisini yazdı.Psixoloji İnstitutda işlədiyi müddətdə əsas psixoloji kursların mühazirəçisi idi. Hal hazırda, Xəzər Universitetinin Psixologiya kafedrasında müəllimdir. Tədqiqat maraqları neyroplastiklik və epigenezisdir.