KLUBA ÜZVLÜK QAYDALARI

 1. Professional klub (bundan sonra “Klub”) hüquqi şəxs deyil və könüllü fəaliyyət göstərir.
 2. Kluba müxtəlif ixtisaslı həkimlər üzv ola bilər.

Klubun əsas məqsədi klub üzvləri arasında təcrübə mübadiləsi aparmaq, həkimlərin peşəkar biliklərini genişləndirmək, qeyri-rəsmi ünsiyyəti təmin etmək və Klub üzvləri arasında həm fikir mübadiləsi və məlumat mübadiləsini təşkil etməkdir, həm Klub üzvlərinin maraq dairələrinin peşəkar sferasını və həm də onları maraqlandıran digər problemləri əhatə edir: sosial, elmi və s. …

Klubun fəaliyyət formaları

 1. Klub iclasları;
 2. Dəyirmi masa formatında konfrans və mətbuat konfranslarının keçirilməsi;
 3. Klubun fəaliyyəti və üzvləri haqqında məlumatların yayılması;
 4. Klubun məqsəd və vəzifələrinə zidd olmayan digər fəaliyyət formaları.

Kluba üzvlük

 1. Kluba üzvlük könüllüdür;
 2. Üzvlük haqqı illik 60 AZN;
 3. Klubun üzvləri bütün ixtisaslı tibb mütəxəssisləri ola bilər
 4. Kluba qoşulmaq üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz

Klubun hüquq və vəzifələri

 1. Həkimlər arasında qeyri-rəsmi əlaqələrin qurulması, əhalidə sağlamlıq problemlərilə mübarizə metodlarını təkmilləşdirmək üçün həkimlərin peşəkar potensialını birləşdirmək;
 2. təcrübənin ümumiləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi, peşəkar inkişaf;
 3. həkim peşəsinin nüfuzunun gücləndirilməsi;
 4. təcrübəsiz və gənc həkimlərin peşəkar keyfiyyətlərinin inkişafı üçün şərait yaratmaq;
 5. peşəkar məsələlərin müzakirəsi;
 6. Klub üzvlərinin fəaliyyətlərini həyata keçirmələri üçün şərait yaradılması.

Üzvlərin hüquq və vəzifələri

 1. Klubun işində fəal və sərbəst iştirak etmək (onu maraqlandıran bir mövzuda bir konfransda məruzə etmək (elmi iş, şəxsi praktikadan bənzərsiz bir hadisə). Bu halda klub üzvü seçilmiş mövzu barədə klubun növbəti iclasından bir ay əvvəl klubun rəhbərliyinə məlumat verməlidir;
 2. konkret məsələlərə dair təkliflər, şərhlər vermək;
 3. könüllü olaraq Kluba üzvlükdən imtina etmək.
 4. Klubun ümumi iclaslarının qərarlarına riayət etmək;
 5. Klubla bağlı üzərinə götürdüyü vəzifələri yerinə yetirmək;
 6. Klubun maraqlarına, nüfuzuna xələl gətirməmək.

Kluba üzvlüyün dayandırılması

 1. Klub üzvünün istəyi ilə yazılı electron poçta ünvanlanmış müraciət (səbəb göstərilməklə) vasitəsilə
 2. Klubun sədrinin qərarı ilə, bir Klub üzvünün hərəkətləri və fəaliyyətləri Klubun məqsəd və vəzifələrinə zidd olarsa, Klubun mənafeyinə və ya nüfuzuna xələl gətirmişdir.

Klubun rəhbərliyi

Klubun sədri – Məmmədova Mərziyyə Yusif qızı, Health and Science İnitiatives MMC, direktor

Sizin haqqınızda məlumat
Əlaqə üçün ünvan (Rəsmi yazışmalar üçün)
İş yeri (Üzvlərin siyahısında göstərmək üçün)
Üzvlük üçün illik xidmət haqqı 60 AZN-dir.