Health & Science İnitiatives MMC təqdimatı

24 Noyabr 2020

Health & Science İnitiatives MMC 2020 ci ildə təsis edilmişdir. Əsas fəaliyyət istiqamətləri ictimai səhiyyə və elm sahəsində təşəbbüsləri həyata keçirmək, səhiyyənin və elmin rəqəmsallaşdırılmasıdır.